Poetry

Published poetry— Web and print

2003 – 2017

“När videungen viskade vår”

The Swedish Breast Cancer Association (BRO)

(November 28, 2017)

“Min son blev till himmelsdun”

Språktidningen

(#3/2017)

“Kärt barn har många namn”

Allers

(#16/2017)

“Vi borde dela med oss av kärleksord”

Metro Sweden: Metro Stockholm, Metro Gothenburg

(February 10, 2017)

“De obarmhärtiga” (“The Unmerciful”)

BON Magazine

(#28/2005 p. 28)

“The Fire”

GLÖD

(2003)